Gunnes gård

Gunnes gård är ett mycket populärt utflyktsmål, speciellt för de yngre skolklasserna och förskoleklasser.

Friluftsmuseet Gunnes gård är en rekonstruktion av en vikingatida gård från början av 1000-talet och är belägen i Upplands Väsby, strax norr om Stockholm. Eldarna, husen, djuren, lukterna och fornlämningarna sätter fart på fantasierna om vikingatiden.

Gunnes gård ger skolgrupper unika möjligheter att göra en tidsresa tillbaka till forntiden. Här erbjuds olika upplevelser antingen med visningar eller med järnåldersliv då man har möjlighet att bli viking för en dag. Att leva järnåldersliv innebär att barnen får byta identitet för en dag.

Med vikingatida namn och kläder arbetar barnen med olika sysslor och hantverk som förekom på den vikingatida gården. Exempel på aktiviteter som förekommer är matlagning, smide, textil, ben- och hornhantverk. Maten har en central funktion, det är då man samlas och ofta kommer samtalet att handla om ”hur det var för 1000 år sedan”. På Gunnes gård blir forntiden levande.

På gården finns även sevärdheter som bronsåldersrösen, gravfält från järnåldern och flera runstenar. Djuren på gården varierar både i antal och art från år till år.

Kontakt och bokning

Kontakta Gunnes Gård direkt för att förboka.

Gunnes Gård
Telefon: 08-590 849 28
(förfrågan och bokning)
E-post: gunnes.gard@upplandsvasby.se

Förfrågan att hyra buss görs här på hemsidan. Självklart kan du även ringa oss och få personlig service på telefon 08-257 257.