Så här arbetar vi för att minska spridningen av Covid-19

Just nu håller vi på att uppdatera våra bussar genom att löpande installera de senaste HEPA-filtren som klarar av att filtrera små partiklar. Webasto, som är välkänt för sina luftkonditioneringssystem för fordon, har utvecklat ett system för filtrering av luft i bl.a. ambulanser, vilket är samma filtersystem som sätts in i våra fordon.

De nyutvecklade filtren klarar av att rena luften från luftburna virus, bakterier, aerosoler och damm. Luften renas till 99,995 procent.

Filtret klarar att rena fem kubikmeter luft i minuten. Därmed klarar det kraven och riktlinjerna från Världshälsoorganisationen WHO, USA:s folkhälsomyndighet CDC samt europeiska European Centre for Disease Prevention and Control (ecdc).

 

För att ni ska känna er trygga att åka med oss gör vi allt vi kan, framförallt följer vi rekommendationerna från myndigheterna.

Vi rekommenderar fortsatt social distansering vilket blir max en (1) person per dubbelsäte med undantag för personer som bor tillsammans. Självklart är detta ingen regel, det går alldeles utmärkt att boka och fylla en buss för upp till 50 personer. Ansvaret ligger på dig som beställare.

Alla har självklart även ett personligt ansvar att resa så smittsäkert som möjligt, dvs. att man gör det man kan för att inte smitta andra. Om någon i gruppen känner sig krasslig eller uppvisar sjukdomssymptom som kan bero på covid-19 ska personen inte resa alls. Personer som tydligt visar symptom kan komma att nekas ombordstigning.

Sist men inte minst, självklart saneras och desinficeras bussarna mellan varje grupp samt efter arbetsdagens slut för att minimera och försöka motverka spridningen av Covid-19 (corona).