Så här arbetar vi för att minska spridningen av Covid-19

Just nu håller vi på att uppdatera våra bussar genom att löpande installera de senaste HEPA-filtren som klarar av att filtrera små partiklar. Webasto, som är välkänt för sina luftkonditioneringssystem för fordon, har utvecklat ett system för filtrering av luft i bl.a. ambulanser, vilket är samma filtersystem som sätts in i våra fordon.

De nyutvecklade filtren klarar av att rena luften från luftburna virus, bakterier, aerosoler och damm. Luften renas till 99,995 procent.

Filtret klarar att rena fem kubikmeter luft i minuten. Därmed klarar det kraven och riktlinjerna från Världshälsoorganisationen WHO, USA:s folkhälsomyndighet CDC samt europeiska European Centre for Disease Prevention and Control (ecdc).

 

För att ni ska känna er trygga att åka med oss gör vi allt vi kan, framförallt följer vi rekommendationerna från myndigheterna.

Påstigning samt avstigning sker genom bussens bakre dörr.

De två (2) främsta platserna bakom chauffören är inte tillgängliga för våra resenärer, detta för att avstånd ska kunna säkerställas mellan chaufför och gäst.

Vi rekommenderar social distansering vilket blir max en (1) person tillåten per dubbelsäte med undantag för personer som bor tillsammans. Det innebär såklart att en standardbuss som normalt har plats för 50 gäster inte kommer att kunna bokas i sin helhet.

Vi rekommenderar alltid att ni bokar för 1,5-2 gånger högre kapacitet beroende på vilken typ av sällskap resan avser, detta för att kunna hålla avstånd mellan varje gäst.

Alla har självklart även ett personligt ansvar att resa så smittsäkert som möjligt, dvs. att man gör det man kan för att inte smitta andra. Om någon i gruppen känner sig krasslig eller uppvisar sjukdomssymptom som kan bero på covid-19 ska personen inte resa alls.

Våra chaufförer har en IR-termometer som läser av kroppstemperatur utan fysisk kontakt. Detta innebär att den som har feber kommer att nekas ombordstigning så att övriga gäster kan resa tryggt.

Sist men inte minst, självklart saneras och desinficeras bussarna mellan varje grupp samt efter arbetsdagens slut för att minimera och försöka motverka spridningen av Covid-19 (corona).